ЛУКОБИТ АД

РЕШЕНИЕ ЗА ЕЛАСТИЧНИ ПОЛИМЕРИ


ЛУКОБИТ АД разработва, произвежда и продава най-качествените материали за полимерпреработващата индустрия. Нашата основна дейност е производството на висококачествени полимери на основата на еластичните полиефини, които се използват при технологии за хидроизолиране, асфалтови технологии, асфалтова и битумна модификация, както и в редица други сегменти на модерната обработка на полимери.

Като гъвкава и независима компания, сертифицирана по ISO-9001, ЛУКОБИТ АД присъства на всички значителни пазари на полимери по света. Нашият технически персонал и търговски представители съдействат на клиентите ни с иновативни и напълно персонализирани решения.

Ние предлагаме първокачествени услуги и никога не се отказваме, докато не постигнем пълно удовлетворяване на клиентите ни.