Докозана хидроизолационна технология с полимерни мембрани на LUCOBRIDGE

Да се хидроизолират надеждно и дълготрайно мостовите пътни плочи и регулите е трудноизпълнима задача за строителите. С хидроизолационната система Lucobridge®, ние отговаряме на високите изисквания за съвременните мостови конструкции. Икономически приложими и трайни защитни слоеве от асфалтобетон се полагат, за да се гарантира запечатването на Lucobridge®, като това се извършва под директния контрол на строителя и надзора. Мембраната се залепва след прилагането на метода Roll (заливане и валцоване) върху почистена и обработена с битумен грунд бетонна повърхност.

Нашите мембрани са доказани след полагане на милиони уплътнени квадратни метри . Благодарение на този опит ние сме убедени в сигурността на предоставяните от нас специализирани мембрани.