Депо за отпадъци

В "TA-Abfall" (технически указания за управление на отпадъците) за уплътняваща комбинация се препоръчва, като основно покритие за запечатване на земната маса при депа за опасни отпадъци, 2,5 мм дебела полимерна мембрана, произведена под налягане върху минерално уплътнена повърхност. В дългосрочен план, хлорираните въглеводороди могат да проникват през пластмасовите уплътнителни мембрани. Степента на просмукване за HDPE пластмасите е особено ниска, с тенденция към нула, когато се използва комбинирано с уплътнение. Уплътнителната система Contrep надхвърля изискванията, посочени в "TA-Abfall" по отношение на следните точки: мулти-минерална основа на уплътнение вместо уплатнение, съставено от само един вид глина; лесна за управляване и поправяне Contrep система; двуслойна пластична уплатняваща мембрана вместо еднослойна пластична уплътняваща мембрана на минералното уплътнение.