Модификация на асфалта

Стопанската ефективност и ползата на нашите пътища зависи от променящите се климатични условия и нарастващия трафик.

Нарастващия прогресивно брой на автомобилите, както и увеличаването на трафика на тежкотоварни превозни средства с по-високо натоварване на осите води допълнително до напуквания, коловози и цялостно влошаване на нашите пътища. Ние трябва да се изправим срещу тези растящи проблеми с нови, прогресивни решения. Горните слоеве на пътищата, които са особено изложени и засегнати от външни въздействия, трябва да бъдат технически подсилени така, че тяхната издръжливост и дълголетие да се подобри значително. Това е не само техническо предизвикателство, но и икономическа необходимост с оглед на все по-затягащите се бюджети и все по-ограничените природни ресурси.

Рециклирането на материали може да допринесе за спестяване на ресурси, но значими бъдещи подобрения ще има напр. от положените по-тънки слоеве асфалт и по-малко асфалтови добавки на LUCOBIT AG.