RЕACH

За нас в ЛУКОБИТ АД, отговорното и устойчиво използване на природните ресурси е неразделна част от ежедневната ни дейност. Ето защо ние сме възприели и спазваме новия Химически Европейски Регламент REACH, влязъл в сила от 1 юни 2007 г.

Какво е REACH?

REACH е регламент, касаещ регулацията при Оценката, Одобряването, Регистрацията и Ограничението на Химически материали. В обхвата на REACH влизат хранителни и нехранителни продукти.

На 13 декември 2006 г. с огромно мнозинство Европейският парламент прие проекта за нов регламент за химикалите REACH.

REACH стимулира химическата промишленост да действа отговорно. Новият регламент установява правила, с които не националните власти са отговорни за сигурността в търговията на химикалите, а самата индустрия. REACH трябва да създаде високо ниво на сигурност за човешкото здраве и околната среда, както и да изгради у хората доверие в химическата индустрия. В същото време се очаква Регламентът да засили конкуретната позиция и иновативните способности на химическата индустрия на световния пазар.

По отношение на прилагането на новия Европейски Химически Регламент, целта ни в ЛУКОБИТ АД е да постигнем сътрудничество и целево-ориентирани отношения с клиентите ни. Поради тази причина сме събрали най-важната информация за REACH и така можем да продължим да постигаме заедно ефективни и устойчиви резултати.