Модифициран природен асфалт

Lucophalt® е естествен асфалт в прахообразна форма, обогатен с полимери и смесен с варовик. Lucophalt® от стопанска гледна точка е полимер модифициран асфалтов продукт за модерни пътища.