Студен асфалт

Lucоsol® е разтворител, произведен на базата на битумно свързващо вещество, получено от висококачествен битум и въглеводородни разтворители. Поради ниския вискозитет, Lucosol® може да се приложи дори и при ниски температури. Lucosol® може да проникне през настилките много ефективно, а също така и да се впръсква. След прилагането на Lucosol®, разтворителят се изпарява. Битумът остава в състояние, подобно на това на оригиналния битум.