Твърд битум

Летите асфалтови настилки се използват в строителното и промишлено инженерство от
десетилетия. При умерени разходи, те лесно и бързо се обработват. В зависимост от конкретното приложение съставът на летия асфалт се определя от избора на съвкупната смес, от вида на битума и евентуално от други добавки. В строителното инженерство летите асфалтови смеси се състоят от 90% до 93% агрегати (пълнител, пясък, чакъл или каменно брашно), както и 7% - 10% свързващо вещество.

Изборът на свързващото вещество е от ключово значение и определя основните свойства на готовия лят асфалт. Нашият твърд битум Luxbet® се характеризира със своите отлични продуктови свойства.