Парафин

Днес, очакваните изисквания от асфалтовите смеси са икономически решения за намаляване на коловози, износвания и термични напуквания при увеличение на издръжливостта, независимо от климатичните условия и увеличения транспортен трафик. Често, при смесване се използват енергоемки, високи температури за постигане на определени параметри, което повлиява отрицателно на качествата на полимерните добавки, битумното окисляване или повишена вероятност от напукване на настилката. Следователно, трябва да бъдат направени компромиси, за да се отговори на тези изисквания. Едно от решенията е добавянето на LUCOWAX към полимер модифициран битум, намалявайки вискозитета, подобрявайки обработваемостта, което позволява по-ниска температурата на полагане и по този начин асфалтополагането е по-икономично и с намалено въздействие върху околната среда.