Метро & Тунели

Lucobatch 1850 T10 / T20 / T100 е високо стабилизиран полиолефин от най-висока класа, базиран на TPO гранулат за метро и тунели.
Tунелните мембрани Lucobatch 1850 T10 / T20 / T30 са произведени от смесването на подходящи полиолефини.