Изследвания и Разработки

Както за нас, така и за клиентите ни, иновациите са основата за дългосрочен пазарен успех. Само чрез продължителна изследователска дейност е възможно да предложим иновативни продукти, които да ни дадат решаващи конкурентни предимства.

Постоянното оптимизиране на нашите материали и тяхната адаптация към нуждите на потребителите, допълнителното разработване на индивидуални рецепти за специфични области на приложение и прилагането на идеите в нови продукти, това са задачите, характеризиращи изследователската работа по материалите на ЛУКОБИТ АД.

Това обхваща ноу-хау от повече от три десетилетия от практически опит в разработването и производството на термопластични полимери.
Благодарение на постоянния диалог с клиентите, пазарните партньори, експерти и научни институти, можем да се възползваме от международната мрежа от експерти, които да бъдат включени в проекти при определени условия.

Високо компетентният екип от сертифицирани специалисти, първокласната лабораторна апаратура и най-съвременните изследвания и процедурни технологии, гарантират не само съответствието на настоящата ни продуктова гама с най-високите стандарти за качество, но също така създават основата за бъдещи иновации, които ще дадат на нашите клиенти дългосрочно конкурентно предимство.

Лабораторната база на отдел Изследвания и Разработки в ЛУКОБИТ

Лабораторната база на отдел Изследвания и Разработки в ЛУКОБИТ разполага с научна лаборатория, лаборатория за експериментално производство и химическа лаборатория.

  • Научна лаборатория
  • Лаборатория за експериментално производство
  • Химическа лаборатория