ПРОДУКТИТЕ НА ЛУКОБИТ И ТЯХНОТО

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СМЕСВАНЕ

В световен мащаб, около 65% от всички използвани пластмаси трябва да бъдат смесени с различни добавки, за да отговарят на продуктовите спецификации. Съставът се диктува от изискванията на клиента. Сред многото различни добавки са пигменти, багрила, пълнители, UV стабилизатори, свързващи агенти и други.