REACH

11.10.2015

Компаниите, които произвеждат или внасят повече от един тон химикали годишно в Европейския съюз трябва да ги регистрират в ЕС съгласно регистъра на регламента REACH.

REACH е регламент, който урежда регистрация, оценка и разрешаване на химически вещества. REACH е съкращение от "Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали". Процедурите, предвидени от REACH, финализират процесите, предвидени от ECHA – „Европейска агенция по химикали”. Агенцията е със седалище в Хелзинки, Финландия, и е официално открита на 3 юни 2008.

ECHA информира за химическите вещества и осигурява техническа и научна помощ. В допълнение на това, Агенцията по химикалите управлява софтуерни инструменти и бази данни, които са необходими за изпълнението на и приложението на REACH. От 1 юни, могат да се регистрират нови вещества към регистрираните вече около 30 000 такива.

За информация на вашите клиенти LUCOBIT AG има на разположение брошура, която предоставя цялата важна информация за новия регламент REACH относно химикалите.