ПОЛИМЕРИ НА ЛУКОБИТ АД И ТЯХНАТА УПОТРЕБА

В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ

Използването на полимери за проводници и кабели е дълго доминирано от еластомерите. Днес, производството на проводници и кабели се измества към термопластите, основани най-вече на PE и PVC, замествайки все повече и повече традиционните еластомери. PE предлага отлични изолационни способности, влаго- и химическа устойчивост, гъвкавост, както и ниско тегло. За сравнение, PVC са по-тежки, гъвкави и не са толкова добри изолатори. Продуктите LUCOFIN на ЛУКОБИТ АД са отлично пригодени за приложение в чист вид или в смеси и проявяват невероятна гъвкавост с почти неограничена променливост, широк диапазон на плътност, молекулно тегло и структура.