Плосък покрив & Озеленен покрив

В строителството плоските покриви са една от най-модерните строителни концепции на нашето време. Най-доброто доказателство за това са милионите квадратни метри площи от плоски покриви, които са издържали в продължение на десетилетия без повреди. Освен покритите с чакъл (традиционни хидроизолации) изложени на атмосферни въздействия плоски покриви, градинските покриви набират все по-голямо значение като засадена площ и са частична компенсация за застрояването, като по този начин могат да имат положително въздействие върху градския климат. Щети, в резултат на строителни, химически или технологически грешки водят до разгорещени и по-малко обективни дискусии относно безопасността и ефикасността на плоските покриви. С предоставяне на изчерпателна информация за хидроизолационните мембрани на Lucobit®, искаме да дадем своя принос за по-рационален поглед в тази насока.