ПРОДУКТИТЕ НА ЛУКОБИТ И ТЯХНАТА УПОТРЕБА

ПРИ ПОЛАГАНЕТО НА ПОКРИТИЯ

Покритие чрез екструдиране е покритие от разтопена лента от синтетична смола върху подслоен материал преди преминаване през каландрови ролки. Основният материал може да бъде друг: полимер, картон, тъкани и нетъкани платове, метално фолио или хартия. Множество слоеве могат да се прилагат от двете страни на основната подложка, което води до многослойна структура. Едновременното екструдиране е процес, чрез който два или повече екструдери са свързани към една винтонарезна глава. Тук, поотделно екструдираните материали са събрани заедно и накрая екструдирани като многослойна лента. Екструдираното покритие се използва, наред с други материали, за получаване на разтегливи и еластични опаковки за транспортиране (стречфолио), еластичен промишлен амбалаж, за подплата на чували, в строителството, за медицински/хигиенни изделия.