Стабилизаторът за Сплит Мастик Асфалт (СМА)

Lucocell® - целулозна добавка за Сплит Мастик Асфалт (СМА). Благодарение на 3D структурата, целулозните влакна поддържат сравнително висок вискозитет на битума и по този начин възпрепятстват неговото пропадане в асфалтовия микс, предизвиквайки сегрегация при високи температури по време на транспорт и полагане на СМА. В същото време, те дават възможност за формирането на по-дебело битумно покритие около всяка каменна частица и по този начин предотвратяват окисляване, проникване на влага и повдигане или напукване на агрегата.

Lucocell®, изработен от целулозни влакна, при спазване на по-долу изброените препоръки, е много сигурен и лесен за работа. Предимствата на микрогранулите са по-бързото и по-равномерно разпределение в асфалтовата смес по време на сухо смесване. Микрогранулите освобождават влакната Lucocell® лесно и безопасно, а това спомага за подобряване на ефективността и качеството на продукта. Lucocell® е идеален за използване в автоматизираното дозиране.