ПРОДУКТИТЕ НА ЛУКОБИТ И ТЯХНАТА СТЕПЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕ

Рециклирането на пластмасовите материали (след потребителско ползване, както и след индустриално такова) е важно предизвикателство за полимерната индустрия. Изискването от страна на закона, както и това на потребителите, е индустрията да увеличи процента на рециклиране. Често разнородният пластмасов отпадък не е подходящ за преработка в повечето механични устройства поради тяхната несъвместимост в резултат на лоши механични (и други) свойства.

Смесването на полимерите на ЛУКОБИТ АД с пластмасови отпадъци прави сместа ценна суровина за различни екструдиращи приложения и матрици, което предлага невероятни икономически възможности за производителите на пластмаси.