Високо и ниско строителство

Хидроизолацията при високо и ниско строителство се очаква да е с продължителна плътност и ниски изисквания за поддръжка. Затова уплътняването с полимерни покривни мембрани става все по-важно и значимо. Асортиментът на хидроизолационните материали на ЛУКОБИТ АД непрекъснато се увеличава. Във високото и ниско строителство полимерите с ECB/EBT, FPO/TPO (Lucobit ®, Lucolit ® и Lucofin ®) означават доказано и надеждно качество, установявайки икономически и екологично устойчиви алтернативи на други материали. Lucobit® е висококачествен материал за устойчиви и трайни покривни и хидроизолационни мембрани, които се използват успешно в продължение на 30 години. Lucolit ® продуктите са оцветени със стабилизирани TPO гранули на полиолефинна основа. Те се използват главно за производството на оцветени покривни и хидроизолационни мембрани.